Notification

Bạn có đồng ý One IBC gửi các thông báo không?

Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất và thú vị nhất cho bạn.

1. Thành lập doanh nghiệp

1.1 Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu đăng ký thành lập công ty
PDF | 1.41 MB | Thời gian cập nhật: 06 Th05, 2024, 16:50 (UTC+08:00)
Mẫu đăng ký thành lập công ty Tải về
Mẫu đơn LLP LLC
PDF | 2.00 MB | Thời gian cập nhật: 06 Th05, 2024, 16:57 (UTC+08:00)

Mẫu đơn LLP LLC

Mẫu đơn LLP LLC Tải về

1.2 Biểu mẫu đăng ký kế hoạch kinh doanh

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu kế hoạch kinh doanh
PDF | 654.81 kB | Thời gian cập nhật: 06 Th05, 2024, 16:59 (UTC+08:00)

Mẫu kế hoạch kinh doanh cho thành lập công ty

Mẫu kế hoạch kinh doanh Tải về

1.3 Thông tin loại hình công ty

Anguilla Anguilla
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Anguilla
PDF | 555.53 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:11 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty công ty miễn thuế ở Anguilla

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Anguilla Tải về
The Bahamas The Bahamas
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Bahamas
PDF | 526.00 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:10 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty công ty miễn thuế ở Bahamas

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Bahamas Tải về
Belize Belize
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Belize
PDF | 766.05 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:15 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty miễn thuế ở Belize

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty miễn thuế ở Belize Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH ở Belize
PDF | 779.23 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:11 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty TNHH ở Belize

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH ở Belize Tải về
Quần đảo Cayman Quần đảo Cayman
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Đảo Cayman
PDF | 876.22 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:43 (UTC+08:00)

Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Delarware

Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Đảo Cayman Tải về
Quần đảo Cayman được miễn (Giới hạn bởi cổ phiếu)
PDF | 869.67 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:44 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty Cổ phần Quần đảo Cayman được Miễn (Giới hạn bởi Cổ phần)

Quần đảo Cayman được miễn (Giới hạn bởi cổ phiếu) Tải về
Cộng hòa Síp (Cyprus) Cộng hòa Síp (Cyprus)
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH Tư Nhân ở Cyrus
PDF | 642.79 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:28 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân ở Cyrus

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH Tư Nhân ở Cyrus Tải về
Gibraltar Gibraltar
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH Tư Nhân ở Gibraltar
PDF | 520.50 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:28 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân ở Gibraltar

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty TNHH Tư Nhân ở Gibraltar Tải về
Hồng Kông Hồng Kông
Mô tả Mã QR Tải về
Công ty TNHH Hồng Kông theo thẻ Tỷ giá Cổ phần
PDF | 593.51 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:03 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty TNHH Hồng Kông của Công ty cổ phần

Công ty TNHH Hồng Kông theo thẻ Tỷ giá Cổ phần Tải về
Công ty TNHH Hồng Kông bằng thẻ Tỷ lệ Đảm bảo
PDF | 575.32 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:04 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty TNHH Hồng Kông được đảm bảo

Công ty TNHH Hồng Kông bằng thẻ Tỷ lệ Đảm bảo Tải về
Labuan, Malaysia Labuan, Malaysia
Mô tả Mã QR Tải về
Công ty Labuan (Limited by Shares) Bảng giá
PDF | 522.44 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:07 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Labuan Company (Limited by Shares)

Công ty Labuan (Limited by Shares) Bảng giá Tải về
Liechtenstein Liechtenstein
Mô tả Mã QR Tải về
Liechtenstein - Thẻ tỷ lệ AG
PDF | 527.56 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:38 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Liechtenstein - AG

Liechtenstein - Thẻ tỷ lệ AG Tải về
Liechtenstein - Thẻ Anstalt Rate
PDF | 526.94 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:39 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Liechtenstein - Anstalt

Liechtenstein - Thẻ Anstalt Rate Tải về
Luxembourg Luxembourg
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty holding (công ty mẹ) ở Luxembourg
PDF | 558.83 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:46 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty holding ở Luxembourge

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty holding (công ty mẹ) ở Luxembourg Tải về
Luxembourg SARL Private Limited Company Bảng giá
PDF | 557.94 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:46 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty thương mại ở Luxembourge

Luxembourg SARL Private Limited Company Bảng giá Tải về
Malta Malta
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin
PDF | 548.28 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:29 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty Malta

Biểu giá và thông tin Tải về
Quần đảo Marshall Quần đảo Marshall
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty tư nhân được miễn thuế ở Marshall Islands
PDF | 684.92 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 15:43 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty công ty tư nhân được miễn thuế ở Marshall Islands

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty tư nhân được miễn thuế ở Marshall Islands Tải về
Bảng giá LCC của Quần đảo Marshall
PDF | 675.38 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:13 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho LCC Quần đảo Marshall

Bảng giá LCC của Quần đảo Marshall Tải về
Mauritius Mauritius
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty GBC1 ( giấy phép kinh doanh toàn cầu loại 1) ở Mauritius
PDF | 528.73 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:26 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty GBC1 ở Mauritius

Biểu giá và thông tin loại hình công ty GBC1 ( giấy phép kinh doanh toàn cầu loại 1) ở Mauritius Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty được ủy quyền ở Mauritius
PDF | 526.63 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:24 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty đucợ ủy quyền ở Mauritius

Biểu giá và thông tin loại hình công ty được ủy quyền ở Mauritius Tải về
Hà Lan Hà Lan
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty Hà Lan
PDF | 530.93 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:45 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho việc thành lập công ty ở Hà Lan

Biểu giá và thông tin cho công ty Hà Lan Tải về
Panama Panama
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty Panama cho cư dân nước ngoài
PDF | 521.66 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:08 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty Panama cho cư dân nước ngoài

Biểu giá và thông tin loại hình công ty Panama cho cư dân nước ngoài Tải về
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis
Mô tả Mã QR Tải về
Bảng giá công ty Saint Kitts và Nevis LLC
PDF | 533.11 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:09 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty Saint Kitts và Nevis LLC

Bảng giá công ty Saint Kitts và Nevis LLC Tải về
Bảng giá công ty Saint Kitts và Nevis NBCO
PDF | 531.21 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:09 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty Saint Kitts và Nevis NBCO

Bảng giá công ty Saint Kitts và Nevis NBCO Tải về
Saint Vincent và the Grenadines Saint Vincent và the Grenadines
Mô tả Mã QR Tải về
Saint Vincent - Grenadines LLC Thẻ giá
PDF | 580.21 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:07 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Saint Vincent - Grenadines LLC

Saint Vincent - Grenadines LLC Thẻ giá Tải về
Samoa Samoa
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty kinh doanh quốc tế ở Samoa
PDF | 856.97 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:14 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty kinh doanh quốc tế ở Samoa

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty kinh doanh quốc tế ở Samoa Tải về
Seychelles Seychelles
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin loại hình công ty miễn thuế ở Seychelles
PDF | 556.26 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:27 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình công ty miễn thuế ở Seychelles

Biểu giá và thông tin loại hình công ty miễn thuế ở Seychelles Tải về
Singapore Singapore
Mô tả Mã QR Tải về
BIểu giá loại hình Công ty Tư Nhân được miễn thuế ở Singapore
PDF | 564.55 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:15 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty Tư Nhân được miễn thuế

BIểu giá loại hình Công ty Tư Nhân được miễn thuế ở Singapore Tải về
Singapore Public Limited Company Thẻ giá
PDF | 568.86 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:15 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Singapore Public Limited Company

Singapore Public Limited Company Thẻ giá Tải về
Thụy Sĩ Thụy Sĩ
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ởThụy Sĩ
PDF | 520.75 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:26 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở Thụy Sĩ

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ởThụy Sĩ Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Tư Nhân ởThụy Sĩ
PDF | 519.40 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:26 (UTC+08:00)
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Tư Nhân ởThụy Sĩ Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Cổ Phần ở Thụy Sĩ
PDF | 522.06 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:26 (UTC+08:00)
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Cổ Phần ở Thụy Sĩ Tải về
Vương Quốc Anh Vương Quốc Anh
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở Anh
PDF | 531.89 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:25 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bởi cổ phần ở Vanuatu

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở Anh Tải về
Thẻ giá công khai của Vương quốc Anh
PDF | 533.85 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:23 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho thẻ Giá công khai tại Vương quốc Anh

Thẻ giá công khai của Vương quốc Anh Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp danh ở Anh
PDF | 536.34 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:24 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp Danh ở Anh

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp danh ở Anh Tải về
Vanuatu Vanuatu
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty tue nhân được miễn thuế ở Vanuatu
PDF | 545.73 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:12 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho loại hình Công ty tư nhân được miễn thuế ở Vanuatu

Biểu giá và thông tin cho loại hình công ty tue nhân được miễn thuế ở Vanuatu Tải về
Việt Nam Việt Nam
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá loại hình công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
PDF | 542.71 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:06 (UTC+08:00)

Biểu giá loại hình công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Biểu giá loại hình công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Tải về
Biểu giá loại hình công ty liên doanh tại Việt Nam
PDF | 539.75 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:22 (UTC+08:00)

Biểu giá loại hình công ty liên doanh tại Việt Nam

Biểu giá loại hình công ty liên doanh tại Việt Nam Tải về
Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI)
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty BVI trách nhiệm hữu hạn
PDF | 717.65 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:44 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ở BVI

Biểu giá và thông tin cho công ty BVI trách nhiệm hữu hạn Tải về
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)
Mô tả Mã QR Tải về
Bảng giá Khu tự do của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (DMCC)
PDF | 525.27 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:30 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho công ty Khu tự do Dubai (DMCC) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bảng giá Khu tự do của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (DMCC) Tải về
One IBC - UAE (RAK-FZE) - Ratecard - 2019
PDF | 524.63 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:06 (UTC+08:00)

One IBC - UAE (RAK-FZE) - Ratecard - 2019

One IBC - UAE (RAK-FZE) - Ratecard - 2019 Tải về
One IBC - UAE (RAK-IBC) - Ratecard - 2019
PDF | 522.75 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:07 (UTC+08:00)

One IBC - UAE (RAK-IBC) - Ratecard - 2019

One IBC - UAE (RAK-IBC) - Ratecard - 2019 Tải về
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Thẻ giá khu miễn phí Ajman
PDF | 524.59 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:30 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho công ty Ajman Free Zone của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Thẻ giá khu miễn phí Ajman Tải về
Công ty Địa phương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Giấy phép Thương mại, Thương mại hoặc Chuyên nghiệp)
PDF | 531.10 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 16:26 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho Công ty địa phương (Giấy phép Thương mại, Thương mại hoặc Chuyên nghiệp)

Công ty Địa phương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Giấy phép Thương mại, Thương mại hoặc Chuyên nghiệp) Tải về
Công ty địa phương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Giao dịch chung)
PDF | 523.41 kB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 14:28 (UTC+08:00)

Các tính năng cơ bản và giá tiêu chuẩn cho công ty Local Company (General Trading)

Công ty địa phương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Giao dịch chung) Tải về
Delaware (Hoa Kỳ) Delaware (Hoa Kỳ)
Mô tả Mã QR Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Delarware
PDF | 1.12 MB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:42 (UTC+08:00)
Biểu giá và thông tin cho công ty TNHH ở Delarware Tải về
Biểu giá và thông tin cho công ty Đại chúng hoặc Nôi bộ ở Delarware
PDF | 1.12 MB | Thời gian cập nhật: 07 Th05, 2024, 12:42 (UTC+08:00)

Những đặc tính cơ bản và giá tiêu chuẩn cho công ty công ty Đại chúng hoặc Nôi bộ ở Delarware

Biểu giá và thông tin cho công ty Đại chúng hoặc Nôi bộ ở Delarware Tải về

1.4 Biểu mẫu cập nhật thông tin khách hàng

Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu cập nhật thông tin
PDF | 3.45 MB | Thời gian cập nhật: 08 Th05, 2024, 09:27 (UTC+08:00)

Mẫu cập nhật thông tin để hoàn thành các yêu cầu theo luật định của Registry

Mẫu cập nhật thông tin Tải về

1.5 Tài liệu mẫu

Anguilla Anguilla
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 2.00 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:24 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
The Bahamas The Bahamas
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 6.19 MB | Thời gian cập nhật: 11 Th01, 2019, 11:57 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Belize Belize
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 19.33 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:17 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Quần đảo Cayman Quần đảo Cayman
Mô tả Mã QR Tải về
COI Asian Interchange Market Inc Sample
PDF | 404.16 kB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 11:41 (UTC+08:00)

Certificate of Incorporation Interchange Market Inc (sample)

COI Asian Interchange Market Inc Sample Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 4.13 MB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 11:41 (UTC+08:00)
Tải về
Cộng hòa Síp (Cyprus) Cộng hòa Síp (Cyprus)
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 723.15 kB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:21 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Hồng Kông Hồng Kông
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở Hong Kong
PDF | 133.03 kB | Thời gian cập nhật: 18 Th07, 2019, 12:56 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở Hong Kong Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 182.09 kB | Thời gian cập nhật: 28 Th12, 2018, 10:46 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 7.06 MB | Thời gian cập nhật: 28 Th12, 2018, 10:45 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu NNC1
PDF | 4.70 MB | Thời gian cập nhật: 28 Th12, 2018, 10:44 (UTC+08:00)
Tải về
Malta Malta
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 219.54 kB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:30 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 6.64 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:30 (UTC+08:00)
Tải về
Quần đảo Marshall Quần đảo Marshall
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 8.10 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:23 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mauritius Mauritius
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 8.71 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:18 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Saint Vincent và the Grenadines Saint Vincent và the Grenadines
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 2.88 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:23 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Samoa Samoa
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 893.05 kB | Thời gian cập nhật: 23 Th11, 2018, 15:37 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 1.28 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:25 (UTC+08:00)
Tải về
Seychelles Seychelles
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 2.30 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:06 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Singapore Singapore
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Bizfile (hồ sơ doanh nghiệp)
PDF | 5.73 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:03 (UTC+08:00)
Mẫu Bizfile (hồ sơ doanh nghiệp) Tải về
Bảng so sánh loại hình doanh nghiệp ở Singapore
PDF | 1.82 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:04 (UTC+08:00)
Tải về
Bảng phân loại ngành
XLS | 369.00 kB | Thời gian cập nhật: 02 Th01, 2019, 11:49 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 168.70 kB | Thời gian cập nhật: 02 Th01, 2019, 11:50 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu hiến pháp của công ty
PDF | 430.91 kB | Thời gian cập nhật: 02 Th01, 2019, 11:50 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu MT4 đăng ký nhãn hiệu thương mại
PDF | 72.55 kB | Thời gian cập nhật: 03 Th01, 2019, 16:28 (UTC+08:00)
Tải về
Vương Quốc Anh Vương Quốc Anh
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp loại hình công ty TNHH
PDF | 2.27 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 10:57 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp loại hình công ty TNHH Tải về
Mẫu N01 loại hình công ty TNHH
PDF | 2.18 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 10:58 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp loại hình công ty TNHH Hợp Danh
PDF | 2.30 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 10:59 (UTC+08:00)
Tải về
Mẫu LLIN01 loại hình công ty TNHH Hợp Danh
PDF | 4.87 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:00 (UTC+08:00)
Tải về
Vanuatu Vanuatu
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 5.07 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:27 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI)
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 222.12 kB | Thời gian cập nhật: 29 Th10, 2020, 12:14 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 9.33 MB | Thời gian cập nhật: 22 Th11, 2018, 11:07 (UTC+08:00)
Tải về
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)
Mô tả Mã QR Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
PDF | 172.17 kB | Thời gian cập nhật: 24 Th12, 2018, 17:17 (UTC+08:00)
Mẫu Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp Tải về
Mẫu Bảng điều khoản và điều lệ của tổ chức
PDF | 1.31 MB | Thời gian cập nhật: 04 Th01, 2019, 11:52 (UTC+08:00)
Tải về

Truyền thông nói về One IBC®

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.