Notification

Bạn có đồng ý One IBC gửi các thông báo không?

Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất và thú vị nhất cho bạn.

Worldwide phone support

Thời gian cập nhật: 27 Th05, 2024, 12:14 (UTC+08:00)

One IBC® Group telephone support is available worldwide to assist you with your inquiries. Do not hesitate to contact us if you have any questions about our services, such as incorporation, banking support, virtual office, local phone and additional services. We're here to help, in any way we can, with ordering, pricing or additional services.

Asia Pacific

Country Contact number Hours of Operation Days of Operation Language
Australia/New Zealand +61 390 185 385 9AM - 6PM GMT+9 Mon - Fri English
China +852 5804 3919 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English/Chinese
Hongkong +852 5804 3919 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English/Chinese
Taiwan +852 5804 3919 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English/Chinese
India +852 5804 3919 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English
Japan +852 5804 3919 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English
South Korea +852 5804 3919 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English
Singapore +65 6591 9991 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English
Vietnam Consultant & Support (Toll free): 18006758 8AM - 5PM GMT+7 Mon - Sat English / Vietnamese
All other Asian countries +852 5804 3919 9AM - 6PM GMT+8 Mon - Fri English

EMEA (Europe, The Middle East and Africa)

Country Contact number Hours of Operation Days of Operation Language
Russia +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT Mon - Fri English
United Kingdom +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT Mon - Fri English
Spain +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT Mon - Fri English
Italy +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT Mon - Fri English
France +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT+1 Mon - Fri English
Germany +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT+1 Mon - Fri English
Netherlands +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT+1 Mon - Fri English
South Africa +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT+1 Mon - Fri English
Switzerland +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT+1 Mon - Fri English
All other European countries +44 207 193 1138 9AM - 6PM GMT Mon - Fri English

Americas

Country Contact number Hours of Operation Days of Operation Language
Canada +1 949 864 6011 9AM - 6PM EST/GMT-5 Mon - Fri English
United States +1 949 524 4399 9AM - 6PM EST/GMT-5 Mon - Fri English
All other American countries +1 949 864 6011 9AM - 6PM EST/GMT-5 Mon - Fri English

Truyền thông nói về One IBC®

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.