Notification

Bạn có đồng ý One IBC gửi các thông báo không?

Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất và thú vị nhất cho bạn.

Một cổ đông đại diện giữ vai trò là người không được hưởng lợi, theo đó một cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định hành động thay mặt cho cổ đông thực sự trong phạm vi đứng tên danh nghĩa. Trong hầu hết các trường hợp, một người được đề cử sẽ được dùng đến khi một cổ đông của công ty TNHH muốn ẩn danh và giữ thông tin chi tiết của họ khỏi sổ đăng ký công khai.

Giám đốc được đề cử là cá nhân hoặc một tổ chức được chỉ định hoạt động trong khả năng không điều hành thay mặt cho một người khác hoặc công ty.

Mục đích chính là để bảo vệ danh tính của giám đốc công ty thực sự; do đó, vai trò của một người được đề cử chỉ có tên là 'và chi tiết của họ sẽ xuất hiện trong hồ sơ công khai thay cho các chi tiết của thành viên thực sự. Những người được đề cử không được nhận nhiệm vụ thực tiễn, nhưng họ thường được yêu cầu ký một số tài liệu nội bộ thay mặt cho giám đốc hoặc thư ký thực sự.

Để lại thông tin liên hệ của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất

Truyền thông nói về One IBC®

Về chúng tôi

Chúng tôi tự hào trở thành đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu của quý khách trong lĩnh vực thành lập công ty tại nước ngoài, cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ liên quan đến công ty. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm giúp quý khách đạt được các mục tiêu cho sự phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế. Với sứ mệnh: “Giải pháp của chúng tôi, thành công của bạn”.